ارزش ها و کارکردهای تالاب

ارزش ها و کارکردهای تالاب

در یک تقسیم‌بندی تالاب‌ها با ارزش‌ترین اکوسیستم طبیعی روی کره زمین هستند. مطالعات نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب گاهی به میلیونها دلار می‌رسد و این ارزش به صورت مستمر خدماتی را برای بهره‌ برداران فراهم می‌کند. حفاظت از تنوع زیستی، بهبود کیفیت محیط و ارزشهای اقتصادی و اجتماعی از جمله مهمترین ارزشهای تالاب قره قشلاق می باشد.