تهدیدات و مشکلات تالاب

 • عدم مدیریت یکپارچه تالاب
 • شیوه و میزان بهره‌برداری از منابع تالاب
 • عدم آگاهی از ارزش‌های تالاب
 • آلودگی آب و خاک
 • مسائل مربوط به اقلیم
 • تهدید تنوع زیستی
 • کاهش یا از بین رفتن تنوع گیاهی و جانوری
 • خشکسالی
 • برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه
 • خشک شدن دریاچه ارومیه و انتشار نمک
 • نا امنی منطقه به دلیل حضور شکارچیان
 • تجاوز به حریم تالاب و تخریب آن
 • نبود برنامه مدیریت مورد توافق برای تالاب
 • برداشت‌های بی رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی بالادست
 • تغییر کاربری اراضی تالاب
 • کشاورزی ناپایدار
 • تخریب تالاب و منابع آن به دلیل عدم هماهنگی بین نهادها
 • تخریب کیفیت تالاب به علت افزایش تخلیه آلودگی به تالاب
 • مشخص نبودن حریم و فقدان پهنه‌بندی مدیریتی تالاب
 • احداث سایت پرورش آبزیان بدون مطالعات ارزیابی محیط زیست
 • بریده شدن درختان گز
 • صید بی رویه ماهی
 • جمع آوری تخم پرندگان