معرفی تالاب

معرفی تالاب

در یک تعریف ساده، تالاب جایی است که ویژگی‌های محیط آبی و خشکی را با هم داشته باشد، یعنی همزمان می‌توان درخت و ماهی را در تالاب مشاهده کرد. تالاب محیطی است که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط‌زیست آن است. تالاب‌ها معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که پهنه آب درسطح زمین یا در نزدیکی سطح باشد. به عبارت دیگر آب کم عمقی پهنه‌ای از زمین را پوشانده باشد. تالاب‌ها ممکن است به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شوند. مرداب، باتلاق، برکه، دریاچه پشت سد و ... همگی نمونه هایی از تالاب هستند. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در کنوانسیون بین المللی تالابها که به کنوانسیون رامسر معروف است و اولین اجلاس آن در سال 1971 در رامسر تشکیل شد تعریف زیر را برای تالاب ارائه نموده است :

به مناطق مردابی ، اراضی خیس باتلاقی ، برکه ها ، که بصورت مصنوعی یا طبیعی ، بطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری ، با مزه شیرین ، شور و لب شور بوده و همچنین مناطق ساحلی دریاها که هنگام جذر ، ارتفاع آن بیشتر از 6 متر نباشد ، تالاب گفته می شود.

تالاب قره قشلاق

قره قشلاق مجموعه‌ای از تالاب‌های آب شیرین وابسته بهم و کم عمق می‌باشد که در جنوب دریاچه ارومیه در دهانه زرینه‌رود ، صوفی چای و مردق چای  و در ارتفاع متوسط ۱۲۹۰ متری از سطح دریا ایجاد شده است. تالاب قره قشلاق در کناره‌هاى جنوب شرقى دریاچه‌ ارومیه در وسعتی به مساحت 22000 هکتار در ۱۵ کیلومتری شهرستان بناب، در مرز بین استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، واقع شده است و به لحاظ شرایط خاص طبیعى، زیستگاه بسیار مناسبى براى پرندگان آبزى و کنار آبزى است. تالاب قره قشلاق به عنوان تالاب بین‌ المللى شناخته شده است. تالاب قره قشلاق دارای زﻣﺴﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم اﺳﺖ. آب این تالاب از رودخانه‌های زرینه‌رود، صوفی چای، مردق چای و لیلان چای تأمین می شود.