مدیریت تالاب

ساختار اداری

به دلیل این که تالاب قره قشلاق دارای ارزش های بسیاری هم از نظر ملی و هم از نظر بین المللی (یکی از ۱۰۵ منطقه موجود در لیست مناطق مهم پرندگان) می‌باشد برای حفاظت از آن در برابر آسیب‌ها و تهدید‌ها ساختار اداری و مدیریتی برای آن تعیین شده است که وظیفه حفاظت از تالاب و مهیا کردن محلی برای بهره‌برداری خردمندانه را بر عهده دارد. حفاظت از اکوسیستم تالاب و گونه‌های ارزشمند آن و هماهنگی برای بهره‌برداری از ارزش‌ها و کارکردهای تالاب از مسئولیت‌های اصلی ساختار اداری است. تالاب قره قشلاق در مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی و در سطح شهرستان، در مدیریت اداره محیط زیست شهرستان بناب قرار دارد. حفاظت از اکوسیستم تالاب، ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست آن و پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی تالاب از دیگر وظایف اداره کل و اداره شهرستان است. لازم به ذکر است که به دلیل قرار گرفتن این تالاب در مرز بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی بسیاری از وظایف اداری توسط ادارات مربوطه هر دو استان صورت می گیرد.

به جز اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی چندین سازمان دیگر نیز در مدیریت و حفاظت تالاب قره قشلاق نقش دارند که عبارتند از:

  • فرمانداری (شهرستان های بناب و میاندوآب): که هماهنگی‌های حاکمیتی و در سطوح مدیران از اهم مسئولیت‌های این نهاد می‌باشد.
  • اداره امور آب شهرستان های بناب و میاندوآب: وظیفه مدیریت منابع آبی و فاضلاب شهری و روستایی بر عهده این ارگان است.
  • اداره منابع طبیعی (شهرستان های بناب و میاندوآب): از اهم مسئولیت‌های این نهاد حفاظت از پوشش گیاهی تالاب و اجرای طرح های دام و مرتع و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی می باشد.
  • اداره جهاد کشاورزی شهرستانهای بناب و میاندوآب: امور مربوط به کشاورزی در اطراف و حوضه آبریز تالاب بر عهده این ارگان است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت و کمیت آب تالاب اثر گذار است.
  • اداره کل شیلات استان آذربایجان غربی: مدیریت استانى فعالیت هاى آبزی پرورى و حفظ ذخایر ماهیان بومی تالاب